Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад олгож буй 70.200 төгрөгийн үндэсний тэтгэлгийг сургалтын төлбөрт суутгаж болох уу? : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад олгож буй 70.200 төгрөгийн үндэсний тэтгэлгийг сургалтын төлбөрт суутгаж болох уу?
    
    Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад олгож буй 70.200 төгрөгийн үндэсний тэтгэлгийг сургалтын төлбөрт суутгаж болох уу?

    Хариулт:

    Суралцагчдад олгож буй тэтгэлгийг тухайн сургууль суралцагчтай тохиролцолгүйгээр дур мэдэн сургалтын төлбөрт шууд суутгаж болохгүй. Харин суралцагч авсан тэтгэлгээ сургалтын төлбөртөө зарцуулах эрхтэй бөгөөд сургуультайгаа харилцан тохиролцон гэрээ байгуулж болно.

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах