Дээд боловсролын норм, норматив, стандарт : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Дээд боловсролын норм, норматив, стандарт
    
    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 235 тоот тушаал, уг тушаалаар баталсан “Дээд боловролын сургалтын байгууллагад бэлтгэх ерөнхий мэргэжлийн чиглэл, индекс”

    БСШУС-ын “Стандартын загвар батлах тухай”  2002 оны 12 дугаар сарын 31-ий 390 тоот тушаалаар баталсан  “Бакалаврын боловсролын стандартын үлгэрчилсэн загвар” болон “Стандартын загварт өөрчлөлт оруулах тухай” БСШУС-ын 2006 оны 12 дугаар сарын 9-ний 481 тоот тушаал

    БСШУС-ын 2005 оны 422 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”, БСШУС-ын “Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2006 оны 483 тоот тушаал

    БСШУС-ын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2010 оны 26  тоот тушаал, уг тушаалаар баталсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам”

    БСШУС-ын “Дүрэм, журам батлах тухай” 2007 оны 187 тоот тушаал, уг тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам”

    Гэгээрлийн сайдын 1998 оны 255 дугаар тушаалын 2-р хавсралт, “Сургалтын баримт бичиг боловсруулахад баримтлах  журам”
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах