Зарим дээд сургуулиуд онлайнаар сургалт явуулаад диплом өгч байгаа. Энэ хэр найдвартай бэ. Албан ёсны зөвшөөрлийг танай яамнаас ... : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Зарим дээд сургуулиуд онлайнаар сургалт явуулаад диплом өгч байгаа. Энэ хэр найдвартай бэ. Албан ёсны зөвшөөрлийг танай яамнаас ...
    
    Зарим дээд сургуулиуд онлайнаар сургалт явуулаад диплом өгч байгаа. Энэ хэр найдвартай бэ. Албан ёсны зөвшөөрлийг танай яамнаас өгдөг үү?

    Хариулт:

    Онлайн бол сургалтын хэлбэр биш сургалтын арга хэрэгсэл. Дээд боловсролын тухай хуульд дээд боловсрол эзэмших хэлбэр нь өдөр, эчнээ, орой, экстернат гэсэн төрөлтэй байна хэмээн хуульчилсан байдаг. Иймд эдгээр хэлбэрээр сургалт эрхлэх зөвшөөрлийг тухайн их сургууль авсан, тухай оюутан эдгээр хэлбэрийн аль нэгээр суралцахаар албан ёсоор элссэн тохиолдолд сургалтыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн онлайн байдлаар зохион байгуулж болно.

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах