Засгийн газрын тогтоол : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   Засгийн газрын тогтоол
   #ГарчигҮзсэн
   1Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /ТББ/
   Батлагдсан: 2016-03-07 Дугаар: 144
   209
   2Улаанбурхан өвчний дэгдэлтийг буруулах зарим арга хэмжээний тухай
   Батлагдсан: 2016-03-16 Дугаар: 159
   97
   3Концесийн гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /32-р сургууль/
   Батлагдсан: 2016-05-02 Дугаар: 243
   120
   4Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам
   Батлагдсан: 2016-05-09 Дугаар: 249
   142
   5Нэрэмжит болгох тухай /СУИС-ДДУС/
   Батлагдсан: 2016-02-08 Дугаар: 92
   106
   6Сайн оюутан хөтөлбөр батлах тухай
   Батлагдсан: 2016-04-25 Дугаар: 229
   150
   7Зардлын дундаж норматив батлах тухай
   Батлагдсан: 2012-03-28 Дугаар: 94
   1399
   8Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай
   Батлагдсан: 2012-10-27 Дугаар: 106
   1735
   9Журам батлах тухай /Гарааны компани/
   Батлагдсан: 2014-11-26 Дугаар: 374
   699
   10Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2013-12-14 Дугаар: 412
   1392
   11Журам шинэчлэн батлах тухай
   Батлагдсан: 2013-11-30 Дугаар: 393
   2100
   12ЖУРАМ, ЧИГЛЭЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
   Батлагдсан: 2014-03-07 Дугаар: 71
   6080
   13Ёс зүйн дүрэм батлах тухай
   Батлагдсан: 2010-11-10 Дугаар: 288
   1087
   14Хөтөлбөр батлах тухай
   Батлагдсан: 2013-08-16 Дугаар: 295
   3170
   15Журамд нэмэлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2013-05-18 Дугаар: 181
   1427
   16Журам шинэчлэн батлах, журамд өөрчлөлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2013-07-06 Дугаар: 271
   13299
   17Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай
   Батлагдсан: 2013-02-02 Дугаар: 37
   2269
   18ОЮУТНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
   Батлагдсан: 2011-04-06 Дугаар: 102
   2424
   19Их, дээд сургууль, коллеж төгсөгчдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
   Батлагдсан: 2004-01-29 Дугаар: 22
   1842
   20Журам батлах тухай
   Батлагдсан: 2012-01-18 Дугаар: 19
   5262
   21МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
   Батлагдсан: 2011-11-16 Дугаар: 326
   2061
   22Аймаг, сумын эмнэлэг, аймаг, нийслэлийн өрхийн эмнэлгийн ажилтнуудад олгох цалингийн нэмэгдэл
   Батлагдсан: 2001-04-20 Дугаар: 90
   6585
   23 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
   Батлагдсан: 1995-06-14 Дугаар: 96
   12487
   24Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр
   Батлагдсан: 1999-06-16 Дугаар: 96
   7186
   25Бүх нийтэд суурь боловсрол эзэмшүүлэх үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 1995-02-06 Дугаар: 19
   2951
   26 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (Зөгийн үүр)
   Батлагдсан: 2010-09-28 Дугаар: 250
   2382
   27Боловсрол үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 2010-02-03 Дугаар: 31
   12365
   28Нийтийн тээврийн хэрэгслээр хичээлдээ зайлшгүй явах шаардлагатай сурагч, оюутныг тээвэрлэх журам
   Батлагдсан: 2010-12-24 Дугаар: 6/51
   1389
   29Яам болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам
   Батлагдсан: 2010-01-13 Дугаар: 11
   1496
   30Төрийн албан хаагчдийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишиг шинэчлэн тогтоох тухай
   Батлагдсан: 2010-09-15 Дугаар: 239
   30283
   31 ЛАТИН ҮСГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
   Батлагдсан: 2003-01-01 Дугаар: 31
   1506
   32Бүх нийтийн экологийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 1997-12-24 Дугаар: 255
   5326
   33Англи хэлний сургалтын чанарыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 2001-12-05 Дугаар: 260
   5610
   34Сургуулийн өмнөх боловсрол-2
   Батлагдсан: 2001-06-05 Дугаар: 119
   3447
   35МОНГОЛ БИЧГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
   Батлагдсан: 0000-00-00 Дугаар: 43
   2071
   36Албан бус боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 1997-05-07 Дугаар: 116
   2852
   37Бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх Үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 2001-06-05 Дугаар: 120
   3525
   38Техникийн боловсрол, мэргэжлийн сургалтыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 1998-03-25 Дугаар: 41
   2715
   39Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын агентлаг байгуулах тухай
   Батлагдсан: 2009-08-27 Дугаар: 257
   1897
   40Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 2008-07-16 Дугаар: 293
   11838
   41Бичиг үсгийн боловсролын үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 2004-12-22 Дугаар: 244
   5180
   42Зайны сургалтын үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 2002-01-25 Дугаар: 14
   1773
   43Зардлын дундаж норматив батлах тухай
   Батлагдсан: 2010-12-29 Дугаар: 342
   3974
   44 Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын зарим байгууллагыг өөрчлөн байгуулах тухай
   Батлагдсан: 2010-01-20 Дугаар: 15
   2777
   45Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх чиглэл
   Батлагдсан: 2010-06-09 Дугаар: 149
   1964
   46Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай
   Батлагдсан: 2009-04-01 Дугаар: 85
   2313
   47 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2010-06-09 Дугаар: 148
   3193
   48Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэхэд нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлын дундаж норматив
   Батлагдсан: 2009-07-01 Дугаар: 192
   2089
   49Нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлын дундаж норматив
   Батлагдсан: 2008-07-22 Дугаар: 294
   5732
   50Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгох журам
   Батлагдсан: 2008-12-10 Дугаар: 54
   6785
   51Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам
   Батлагдсан: 2010-05-19 Дугаар: 119
   2355
   52Хүүхэд бүрт компьютер хөтөлбөр
   Батлагдсан: 2008-03-12 Дугаар: 92
   1526
   53Монгол Улсын тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарын жагсаалт
   Батлагдсан: 2006-12-22 Дугаар: 311
   2650
   54Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн дүн, хувийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалахад баримтлах журам
   Батлагдсан: 2007-12-17 Дугаар: 10
   1566
   55Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр
   Батлагдсан: 2008-08-13 Дугаар: 316
   7959
   56Сургалтын төрийн сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах журам
   Батлагдсан: 2008-05-14 Дугаар: 177
   6808
   57Тэтгэлэг олгох тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2008-01-30 Дугаар: 30
   1956
   58Зарим хүмүүсийг сургалтын төрийн сангийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс чөлөөлөх тухай
   Батлагдсан: 2008-05-14 Дугаар: 178
   5074
   59Нэрэмжит тэтгэлгийн журам батлах тухай
   Батлагдсан: 2008-02-06 Дугаар: 46
   2252
   60Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай
   Батлагдсан: 2007-09-05 Дугаар: 219
   5905
   61ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
   Батлагдсан: 2006-11-21 Дугаар: 282
   5290
   62Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам
   Батлагдсан: 2006-07-19 Дугаар: 176
   4058
   63Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, технологи, эрүүл мэнд, спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Хэлэлцээр
   Батлагдсан: 2005-05-11 Дугаар: 96
   1781
   64Улсын төсвийн удирдлагын шинэчлэлтийг хэрэгжvvлэх арга хэмжээний тухай
   Батлагдсан: 2003-06-04 Дугаар: 139
   1291
   65ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ГЭР БҮЛЭЭС СУРАЛЦАЖ БАЙГАА ОЮУТНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨРӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
   Батлагдсан: 2000-12-06 Дугаар: 201
   2741
   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах