Засгийн газрын тогтоол : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Засгийн газрын тогтоол
    #ГарчигҮзсэн
    1Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /ТББ/
    Батлагдсан: 2016-03-07 Дугаар: 144
    320
    2Улаанбурхан өвчний дэгдэлтийг буруулах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2016-03-16 Дугаар: 159
    157
    3Концесийн гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /32-р сургууль/
    Батлагдсан: 2016-05-02 Дугаар: 243
    178
    4Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам
    Батлагдсан: 2016-05-09 Дугаар: 249
    219
    5Нэрэмжит болгох тухай /СУИС-ДДУС/
    Батлагдсан: 2016-02-08 Дугаар: 92
    171
    6Сайн оюутан хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2016-04-25 Дугаар: 229
    220
    7Зардлын дундаж норматив батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-03-28 Дугаар: 94
    1594
    8Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-10-27 Дугаар: 106
    1985
    9Журам батлах тухай /Гарааны компани/
    Батлагдсан: 2014-11-26 Дугаар: 374
    765
    10Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2013-12-14 Дугаар: 412
    1466
    11Журам шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-11-30 Дугаар: 393
    2285
    12ЖУРАМ, ЧИГЛЭЛ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
    Батлагдсан: 2014-03-07 Дугаар: 71
    6175
    13Ёс зүйн дүрэм батлах тухай
    Батлагдсан: 2010-11-10 Дугаар: 288
    1152
    14Хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-16 Дугаар: 295
    3313
    15Журамд нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2013-05-18 Дугаар: 181
    1493
    16Журам шинэчлэн батлах, журамд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2013-07-06 Дугаар: 271
    13394
    17Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2013-02-02 Дугаар: 37
    2352
    18ОЮУТНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
    Батлагдсан: 2011-04-06 Дугаар: 102
    2496
    19Их, дээд сургууль, коллеж төгсөгчдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2004-01-29 Дугаар: 22
    1900
    20Журам батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-01-18 Дугаар: 19
    5363
    21МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
    Батлагдсан: 2011-11-16 Дугаар: 326
    2147
    22Аймаг, сумын эмнэлэг, аймаг, нийслэлийн өрхийн эмнэлгийн ажилтнуудад олгох цалингийн нэмэгдэл
    Батлагдсан: 2001-04-20 Дугаар: 90
    6653
    23 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
    Батлагдсан: 1995-06-14 Дугаар: 96
    12615
    24Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр
    Батлагдсан: 1999-06-16 Дугаар: 96
    7264
    25Бүх нийтэд суурь боловсрол эзэмшүүлэх үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 1995-02-06 Дугаар: 19
    3088
    26 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (Зөгийн үүр)
    Батлагдсан: 2010-09-28 Дугаар: 250
    2461
    27Боловсрол үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2010-02-03 Дугаар: 31
    12628
    28Нийтийн тээврийн хэрэгслээр хичээлдээ зайлшгүй явах шаардлагатай сурагч, оюутныг тээвэрлэх журам
    Батлагдсан: 2010-12-24 Дугаар: 6/51
    1449
    29Яам болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам
    Батлагдсан: 2010-01-13 Дугаар: 11
    1560
    30Төрийн албан хаагчдийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишиг шинэчлэн тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2010-09-15 Дугаар: 239
    32323
    31 ЛАТИН ҮСГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
    Батлагдсан: 2003-01-01 Дугаар: 31
    1564
    32Бүх нийтийн экологийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 1997-12-24 Дугаар: 255
    5446
    33Англи хэлний сургалтын чанарыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2001-12-05 Дугаар: 260
    5800
    34Сургуулийн өмнөх боловсрол-2
    Батлагдсан: 2001-06-05 Дугаар: 119
    3538
    35МОНГОЛ БИЧГИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
    Батлагдсан: 0000-00-00 Дугаар: 43
    2152
    36Албан бус боловсролыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 1997-05-07 Дугаар: 116
    2969
    37Бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх Үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2001-06-05 Дугаар: 120
    3650
    38Техникийн боловсрол, мэргэжлийн сургалтыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 1998-03-25 Дугаар: 41
    2886
    39Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын агентлаг байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2009-08-27 Дугаар: 257
    1974
    40Англи хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2008-07-16 Дугаар: 293
    11999
    41Бичиг үсгийн боловсролын үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2004-12-22 Дугаар: 244
    5341
    42Зайны сургалтын үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2002-01-25 Дугаар: 14
    1845
    43Зардлын дундаж норматив батлах тухай
    Батлагдсан: 2010-12-29 Дугаар: 342
    4105
    44 Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын зарим байгууллагыг өөрчлөн байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2010-01-20 Дугаар: 15
    2877
    45Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх чиглэл
    Батлагдсан: 2010-06-09 Дугаар: 149
    2023
    46Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай
    Батлагдсан: 2009-04-01 Дугаар: 85
    2418
    47 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2010-06-09 Дугаар: 148
    3250
    48Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэхэд нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлын дундаж норматив
    Батлагдсан: 2009-07-01 Дугаар: 192
    2242
    49Нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлын дундаж норматив
    Батлагдсан: 2008-07-22 Дугаар: 294
    5892
    50Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгох журам
    Батлагдсан: 2008-12-10 Дугаар: 54
    7160
    51Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам
    Батлагдсан: 2010-05-19 Дугаар: 119
    2423
    52Хүүхэд бүрт компьютер хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2008-03-12 Дугаар: 92
    1573
    53Монгол Улсын тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарын жагсаалт
    Батлагдсан: 2006-12-22 Дугаар: 311
    2742
    54Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн дүн, хувийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалахад баримтлах журам
    Батлагдсан: 2007-12-17 Дугаар: 10
    1655
    55Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2008-08-13 Дугаар: 316
    8028
    56Сургалтын төрийн сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах журам
    Батлагдсан: 2008-05-14 Дугаар: 177
    6967
    57Тэтгэлэг олгох тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2008-01-30 Дугаар: 30
    2020
    58Зарим хүмүүсийг сургалтын төрийн сангийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс чөлөөлөх тухай
    Батлагдсан: 2008-05-14 Дугаар: 178
    5150
    59Нэрэмжит тэтгэлгийн журам батлах тухай
    Батлагдсан: 2008-02-06 Дугаар: 46
    2302
    60Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2007-09-05 Дугаар: 219
    6165
    61ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
    Батлагдсан: 2006-11-21 Дугаар: 282
    5354
    62Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам
    Батлагдсан: 2006-07-19 Дугаар: 176
    4122
    63Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, технологи, эрүүл мэнд, спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Хэлэлцээр
    Батлагдсан: 2005-05-11 Дугаар: 96
    1853
    64Улсын төсвийн удирдлагын шинэчлэлтийг хэрэгжvvлэх арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2003-06-04 Дугаар: 139
    1340
    65ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ГЭР БҮЛЭЭС СУРАЛЦАЖ БАЙГАА ОЮУТНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨРӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
    Батлагдсан: 2000-12-06 Дугаар: 201
    2826
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах