Монгол Улсад Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр батлагдаад 3 жил болж байна. Биелэлт нь ямар байгаа вэ? : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Монгол Улсад Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр батлагдаад 3 жил болж байна. Биелэлт нь ямар байгаа вэ?
    
    Монгол Улсад Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр батлагдаад 3 жил болж байна. Биелэлт нь ямар байгаа вэ?

    Хариулт:

    Уг хөтөлбөр нь "Инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх", "Дэвшилтэт технологийг хөгжүүлэх", "Төрийн өмчийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа боловсруулалтын ажлыг дэмжих", "Залуу судлаачдыг бэлтгэх, дэмжих" гэсэн дөрвөн дэд хөтөлбөрөөс бүрддэг.

    Эрдэмтэд, хувийн хэвшлийн хамтын оролцоо, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг идэвхжүүлэх зорилгоор инновацид чиглэсэн төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Төслүүдийн үр дүнд шинээр 70 гаруй технологи, бүтээгдэхүүн, 40 орчим жишиг үйлдвэр, цех бий болж, харьцангуй богино хугацаанд улсын эдийн засгийн гол салбаруудад томоохон үр дүн өгч эхэлж байна.

    Инновацийн дэд бүтцийг байгуулах нь инновацийн тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг хэдий ч хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн хомсдолоос үүдэн хэрэгжилт эхлэл төдий байна.

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах