Сургалтын төрийн сангийн зээлээр гадаадад сурч төгссөн иргэнийг өмнө нь ажиллаж байсан байгууллага нь орон тоогүй гээд авахгүй байх ... : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Сургалтын төрийн сангийн зээлээр гадаадад сурч төгссөн иргэнийг өмнө нь ажиллаж байсан байгууллага нь орон тоогүй гээд авахгүй байх ...
    
    Сургалтын төрийн сангийн зээлээр гадаадад сурч төгссөн иргэнийг өмнө нь ажиллаж байсан байгууллага нь орон тоогүй гээд авахгүй байх тохиолдолд иргэн зээлээ хэрхэн төлөх бэ?. Төгсөгчдийг ажлын байраар шууд хангаж болдоггүй юм уу?

    Хариулт:

    Сургалтын төрийн сангийн зээлээр гадаадад сурч төгссөн иргэнийг өмнө ажиллаж байсан буюу гэрээ байгуулсан байгууллага нь авч ажиллуулахгүй тохиолдолд тухайн иргэн өөр байгууллагад ажиллах эрхтэй. Ажил эрхлэлт нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтээр зохицуулагдаж байдаг зэх зээлийн эдийн засгийн орчинд төгсөгчийг төрийн байгууллага ажлын байраар шууд хангах боломжгүй юм. Гэхдээ НХХЯ-ны шугамаар буюу Хөдөлмөрийн биржээр дамжин иргэд болон байгууллагуудыг мэдээллээр хангах, зуучлах үйлчилгээ авах боломжтой.

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах