Хамтарсан тушаал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   Хамтарсан тушаал
   #ГарчигҮзсэн
   1Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах
   Батлагдсан: 2007-08-31 Дугаар: 307/91/237
   13214
   2Оюу толгой ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, ажилд зуучлах журам
   Батлагдсан: 2010-09-20 Дугаар: 409/123
   2256
   3Журамд нэмэлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2008-05-30 Дугаар: 284/150
   1604
   4Оюутны тэтгэлэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай
   Батлагдсан: 2008-09-01 Дугаар: 451/318
   1890
   5Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2008-04-15 Дугаар: 178/157
   1577
   6Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын кадастрын зураглал хийлгэж, баталгаажуулах байгууллагуудын нэрсийн жагсаалт
   Батлагдсан: 2005-11-08 Дугаар: 348/103/480
   1251
   7Гадаадын зарим орноос Монгол Улсад суралцагчдын тэтгэлгийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
   Батлагдсан: 2005-11-01 Дугаар: 336/292
   1166
   81-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай
   Батлагдсан: 2005-09-14 Дугаар: 225/296
   5265
   9Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын журам
   Батлагдсан: 2005-06-08 Дугаар: 140/193
   11364
   10Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн дэргэдэх Бүсийн арга зүйн төвийн дүрэм
   Батлагдсан: 2005-04-15 Дугаар: 132/50
   3755
   11Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого
   Батлагдсан: 2005-04-13 Дугаар: 116/83/45
   3775
   12Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм
   Батлагдсан: 2008-02-14 Дугаар: 56/64
   2893
   13Эмч, мэргэжилтэн бэлтгэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
   Батлагдсан: 2008-02-27 Дугаар: 45/87
   1427
   14Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг сурагчид ногдох хувьсах зардлын дундаж хэмжээг тооцох итгэлцүүр
   Батлагдсан: 2007-08-31 Дугаар: 306/237
   2699
   15Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс (ХХҮХ), Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ)-үүдийн дэргэдэх Бизнес инкубаторын гэрчилсэн д
   Батлагдсан: 2006-06-15 Дугаар: 219/59/89
   2391
   16Соёлын ажилтны мэргэшил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам
   Батлагдсан: 2002-12-19 Дугаар: 377/388
   1610
   17Оюутны шилдэг эрдэм шинжилгээний бүтээл шалгаруулах журам
   Батлагдсан: 2002-12-06 Дугаар: 358/36
   1992
   18Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2002-02-08 Дугаар: 37/38
   1302
   19Нийгмийн эмзэг бүлгийн болон 4 ба түүнээс дээш хүүхэд нь ерөнхий боловсролын сургуульд суралцдаг өрхийн хүүхдэд хичээлийн хэрэглэлийг үнэ
   Батлагдсан: 2000-09-19 Дугаар: 34/31
   2084
   20Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам
   Батлагдсан: 2003-10-10 Дугаар: 328/131/283
   2776
   21Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам
   Батлагдсан: 2003-10-10 Дугаар: 328/131/283
   1478
   22Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох журам
   Батлагдсан: 2002-03-14 Дугаар: 61/A31/31/69
   2304
   23Өндөр хөгжилтэй орны магистрантур аспирантур докторантурт суралцагчдын зардлыг санхүүжүүлэх журам
   Батлагдсан: 2001-10-02 Дугаар: 310/290
   1888
   24Хүүхдийн цэцэрлэгийн хоол, ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай /хоол/, дотуур байрны хүүхдийн хоол, Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн
   Батлагдсан: 2009-12-14 Дугаар: 560/276
   3919
   25Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгох санхүүжилтийн тухай
   Батлагдсан: 2009-04-29 Дугаар: 97/169
   2063
   26Барилгын мэргэжилтэй ажилтан, ажилчдыг бэлтгэх тухай
   Батлагдсан: 2005-03-03 Дугаар: 27/51/16
   1931
   27Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам
   Батлагдсан: 2010-08-16 Дугаар: 362/112/183
   13547
   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах