Хамтарсан тушаал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Хамтарсан тушаал
    #ГарчигҮзсэн
    1Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах
    Батлагдсан: 2007-08-31 Дугаар: 307/91/237
    14585
    2Оюу толгой ХХК-ний хөрөнгө оруулалтаар үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, ажилд зуучлах журам
    Батлагдсан: 2010-09-20 Дугаар: 409/123
    2468
    3Журамд нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2008-05-30 Дугаар: 284/150
    1773
    4Оюутны тэтгэлэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2008-09-01 Дугаар: 451/318
    2076
    5Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2008-04-15 Дугаар: 178/157
    1752
    6Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын кадастрын зураглал хийлгэж, баталгаажуулах байгууллагуудын нэрсийн жагсаалт
    Батлагдсан: 2005-11-08 Дугаар: 348/103/480
    1356
    7Гадаадын зарим орноос Монгол Улсад суралцагчдын тэтгэлгийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2005-11-01 Дугаар: 336/292
    1299
    81-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай
    Батлагдсан: 2005-09-14 Дугаар: 225/296
    5432
    9Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын журам
    Батлагдсан: 2005-06-08 Дугаар: 140/193
    12032
    10Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн дэргэдэх Бүсийн арга зүйн төвийн дүрэм
    Батлагдсан: 2005-04-15 Дугаар: 132/50
    4172
    11Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих цогц бодлого
    Батлагдсан: 2005-04-13 Дугаар: 116/83/45
    4337
    12Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2008-02-14 Дугаар: 56/64
    3282
    13Эмч, мэргэжилтэн бэлтгэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2008-02-27 Дугаар: 45/87
    1543
    14Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг сурагчид ногдох хувьсах зардлын дундаж хэмжээг тооцох итгэлцүүр
    Батлагдсан: 2007-08-31 Дугаар: 306/237
    2992
    15Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс (ХХҮХ), Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ)-үүдийн дэргэдэх Бизнес инкубаторын гэрчилсэн д
    Батлагдсан: 2006-06-15 Дугаар: 219/59/89
    2634
    16Соёлын ажилтны мэргэшил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам
    Батлагдсан: 2002-12-19 Дугаар: 377/388
    1774
    17Оюутны шилдэг эрдэм шинжилгээний бүтээл шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2002-12-06 Дугаар: 358/36
    2124
    18Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2002-02-08 Дугаар: 37/38
    1454
    19Нийгмийн эмзэг бүлгийн болон 4 ба түүнээс дээш хүүхэд нь ерөнхий боловсролын сургуульд суралцдаг өрхийн хүүхдэд хичээлийн хэрэглэлийг үнэ
    Батлагдсан: 2000-09-19 Дугаар: 34/31
    2249
    20Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам
    Батлагдсан: 2003-10-10 Дугаар: 328/131/283
    2967
    21Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хүчингүй болгох журам
    Батлагдсан: 2003-10-10 Дугаар: 328/131/283
    1858
    22Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох журам
    Батлагдсан: 2002-03-14 Дугаар: 61/A31/31/69
    2527
    23Өндөр хөгжилтэй орны магистрантур аспирантур докторантурт суралцагчдын зардлыг санхүүжүүлэх журам
    Батлагдсан: 2001-10-02 Дугаар: 310/290
    2010
    24Хүүхдийн цэцэрлэгийн хоол, ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай /хоол/, дотуур байрны хүүхдийн хоол, Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн
    Батлагдсан: 2009-12-14 Дугаар: 560/276
    4150
    25Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгох санхүүжилтийн тухай
    Батлагдсан: 2009-04-29 Дугаар: 97/169
    2218
    26Барилгын мэргэжилтэй ажилтан, ажилчдыг бэлтгэх тухай
    Батлагдсан: 2005-03-03 Дугаар: 27/51/16
    2088
    27Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам
    Батлагдсан: 2010-08-16 Дугаар: 362/112/183
    17271
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах