Хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшихээр суралцаж байгаа суралцагчдад суралцагчийн тэтгэлэг олгогдох уу? : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшихээр суралцаж байгаа суралцагчдад суралцагчийн тэтгэлэг олгогдох уу?
    
    Хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшихээр суралцаж байгаа суралцагчдад суралцагчийн тэтгэлэг олгогдох уу?

    Хариулт:


    Дээд боловсролын байгууллагад суралцагчдад олгох суралцагчийн тэтгэлэг нь хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшиж байгаа суралцагчид олгогдохгүй болохыг Засгийн газрын 2012 оны 19 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын 7.1-д заасан байгаа.
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах