Шийдвэрлэлтийн мэдээ : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Шийдвэрлэлтийн мэдээ
    
    Шинэчлэлийн засгийн газар иргэдийн санал, гомдлыг түргэн шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэх зорилгоор 1111 төвийг байгуулан ажиллаж байгаа билээ. Тус төв байгуулагдсанаас хойш 20 долоо хоногийн турш БШУЯ-д хамаарах 1541 асуудал ирсэн байна. Тус асуудлуудыг тухай бүр цаг алдалгүй, түргэн шуурхай чанартай шийдвэрлэсээр ирлээ. Сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсролын холбогдолтой асуудлууд, түүний тоймыг хүлээн авна уу!
    А. Шийдвэрлэлтийн байдал    Төрөл

    Нийт ирсэн
    Шийдсэн

    Шийдээгүй

    Биелэлт

    1
    Санал хүсэлт
    1241
    1241
    0
    100%
    2
    Гомдол
    165
    165
    0
    100%
    3
    Талархал
    26
    26
    0
    100%
    4
    Шүүмж
    109
    109
    0
    100%
     
    Нийт
    1541
    1541
    0
    100%
     
    Сургуулийн өмнөх боловсрол:


    Бага, дунд боловсрол:    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах