30 гаруй жил ажиллаад тэтгэвэртээ гарсан хүмүүст нэг удаагийн тэтгэмж өгч болохгүй юм уу? : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
    БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
         
      30 гаруй жил ажиллаад тэтгэвэртээ гарсан хүмүүст нэг удаагийн тэтгэмж өгч болохгүй юм уу?