Хууль : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   Хууль
   #ГарчигҮзсэн
   1ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ
   Батлагдсан: 2016-02-05 Дугаар:
   140
   2Боловсролын тухай хууль /Нэмэлт өөрчлөлт 2016.04.14/
   Батлагдсан: 2002-05-03 Дугаар:
   627
   3Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай /2016.04.14/
   Батлагдсан: 2011-07-09 Дугаар:
   131
   4Дээд боловсролын тухай хууль /Нэмэлт өөрчлөлт 2016.04.14/
   Батлагдсан: 2002-05-03 Дугаар:
   262
   5Бага, дунд боловсролын тухай хууль /Нэмэлт өөрчлөлт 2016.04.14/
   Батлагдсан: 2002-05-03 Дугаар:
   321
   6Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль /Нэмэлт өөрчлөлт 2016.04.14/
   Батлагдсан: 2008-05-23 Дугаар:
   220
   7ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
   Батлагдсан: 2011-07-09 Дугаар:
   1867
   8ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
   Батлагдсан: 2011-07-09 Дугаар:
   2047
   9АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
   Батлагдсан: 2001-02-01 Дугаар:
   2166
   10ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
   Батлагдсан: 2004-04-15 Дугаар:
   1218
   11ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
   Батлагдсан: 2002-06-28 Дугаар:
   2817
   12 МОНГОЛ УЛСЫН ЯАМНЫ ЭРХ ЗYЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ
   Батлагдсан: 2004-04-15 Дугаар:
   1770
   13МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
   Батлагдсан: 2009-02-13 Дугаар:
   4059
   14Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль
   Батлагдсан: 2005-12-08 Дугаар:
   2369
   15ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
   Батлагдсан: 1999-05-14 Дугаар:
   6284
   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах