Сайдын тушаал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   Сайдын тушаал
   #ГарчигҮзсэн
   1Журам батлах тухай /Магистрант, докторантад судалгааны тэтгэлэг олгох/
   Батлагдсан: 2016-02-26 Дугаар: А/65
   7371
   2Нийтлэг шаардлага шинэчлэн батлах тухай
   Батлагдсан: 2015-06-11 Дугаар: 223
   667
   3Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам
   Батлагдсан: 2010-11-01 Дугаар: 479
   864
   4Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай
   Батлагдсан: 2012-10-25 Дугаар: А/88
   1220
   5Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох журам
   Батлагдсан: 2011-06-14 Дугаар: 222
   4986
   6Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, сэдэвт ажилд үнэлгээ өгөх, сонгон шалгаруулах аргачлал
   Батлагдсан: 2010-09-29 Дугаар: 316
   1584
   7Монгол Улсын нутагт археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийх журам
   Батлагдсан: 2010-05-18 Дугаар: 222
   1693
   8Залуу судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, грант олгох журам
   Батлагдсан: 2010-07-01 Дугаар: 324
   2504
   9Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам
   Батлагдсан: 2010-11-01 Дугаар: 479
   2383
   10Монгол Улсын нутагт археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийх журам
   Батлагдсан: 2005-02-17 Дугаар: 37
   2339
   11Мал эмнэлэг,биотехнологийн чиглэлийн докторант болон докторын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийг хоёр жил тутамд шалгаруулж, урамшуула
   Батлагдсан: 2009-03-13 Дугаар: 84
   1566
   12Эрдэм шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх туршилтын шалгуур үзүүлэлт
   Батлагдсан: 2008-12-24 Дугаар: 162
   1315
   13Шинжлэх ухаан, технологийн зэхэц ажлыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, санхүүжүүлэх, үр дүнг тооцох журам
   Батлагдсан: 2008-04-09 Дугаар: 167
   1412
   14Шинжлэх ухаан, технологийн гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
   Батлагдсан: 2008-01-11 Дугаар: 13
   2805
   15 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
   Батлагдсан: 2008-01-10 Дугаар: 12
   1284
   16Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
   Батлагдсан: 2007-11-08 Дугаар: 418
   2292
   17Технологийн түвшний үнэлгээ хийх нийтлэг журам
   Батлагдсан: 1998-12-10 Дугаар: 271
   1840
   18Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг байгуулах, улсын бүртгэлд бүртгэх журам
   Батлагдсан: 1998-09-05 Дугаар: 205
   1864
   19Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын төрийн өмчийн байгууллагын ерөнхий менежерийг сонгон шалгаруулахад тавих нийтлэг шаардлага
   Батлагдсан: 2008-05-09 Дугаар: 236
   2130
   20Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын захирал (дарга)-ын ажлын байр (албан тушаал)-ын тодорхойлолтод тавигдах нийтлэг шаардлага
   Батлагдсан: 2007-07-26 Дугаар: 276
   1554
   21Шинжлэх ухааны байгууллагад ажилладаг эрдэм шинжилгээний ажилтанд зэрэг дэв олгох шалгуур үзүүлэлт
   Батлагдсан: 2007-06-11 Дугаар: 201
   1803
   22Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам
   Батлагдсан: 2007-06-18 Дугаар: 211
   2444
   23Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам
   Батлагдсан: 2007-10-10 Дугаар: 365
   3299
   24Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн дүрэм
   Батлагдсан: 2008-07-18 Дугаар: 379
   1719
   25Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх гэрээ
   Батлагдсан: 2010-04-27 Дугаар: 197
   3251
   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах