Сайдын тушаал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Сайдын тушаал
    #ГарчигҮзсэн
    1Төсөвт өртөг, зардыг тодорхойлох түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журам
    Батлагдсан: 2016-07-08 Дугаар: A/319
    160
    2Журам батлах тухай /Магистрант, докторантад судалгааны тэтгэлэг олгох/
    Батлагдсан: 2016-02-26 Дугаар: А/65
    7554
    3Нийтлэг шаардлага шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2015-06-11 Дугаар: 223
    848
    4Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2010-11-01 Дугаар: 479
    1060
    5Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-10-25 Дугаар: А/88
    1394
    6Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох журам
    Батлагдсан: 2011-06-14 Дугаар: 222
    5373
    7Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, сэдэвт ажилд үнэлгээ өгөх, сонгон шалгаруулах аргачлал
    Батлагдсан: 2010-09-29 Дугаар: 316
    1723
    8Монгол Улсын нутагт археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийх журам
    Батлагдсан: 2010-05-18 Дугаар: 222
    1815
    9Залуу судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, грант олгох журам
    Батлагдсан: 2010-07-01 Дугаар: 324
    2757
    10Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2010-11-01 Дугаар: 479
    2612
    11Монгол Улсын нутагт археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийх журам
    Батлагдсан: 2005-02-17 Дугаар: 37
    2683
    12Мал эмнэлэг,биотехнологийн чиглэлийн докторант болон докторын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийг хоёр жил тутамд шалгаруулж, урамшуула
    Батлагдсан: 2009-03-13 Дугаар: 84
    1697
    13Эрдэм шинжилгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх туршилтын шалгуур үзүүлэлт
    Батлагдсан: 2008-12-24 Дугаар: 162
    1429
    14Шинжлэх ухаан, технологийн зэхэц ажлыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, санхүүжүүлэх, үр дүнг тооцох журам
    Батлагдсан: 2008-04-09 Дугаар: 167
    1540
    15Шинжлэх ухаан, технологийн гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
    Батлагдсан: 2008-01-11 Дугаар: 13
    3164
    16 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2008-01-10 Дугаар: 12
    1422
    17Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-11-08 Дугаар: 418
    2491
    18Технологийн түвшний үнэлгээ хийх нийтлэг журам
    Батлагдсан: 1998-12-10 Дугаар: 271
    2001
    19Эрдэм шинжилгээний байгууллагыг байгуулах, улсын бүртгэлд бүртгэх журам
    Батлагдсан: 1998-09-05 Дугаар: 205
    2009
    20Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын төрийн өмчийн байгууллагын ерөнхий менежерийг сонгон шалгаруулахад тавих нийтлэг шаардлага
    Батлагдсан: 2008-05-09 Дугаар: 236
    2255
    21Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын захирал (дарга)-ын ажлын байр (албан тушаал)-ын тодорхойлолтод тавигдах нийтлэг шаардлага
    Батлагдсан: 2007-07-26 Дугаар: 276
    1674
    22Шинжлэх ухааны байгууллагад ажилладаг эрдэм шинжилгээний ажилтанд зэрэг дэв олгох шалгуур үзүүлэлт
    Батлагдсан: 2007-06-11 Дугаар: 201
    1973
    23Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам
    Батлагдсан: 2007-06-18 Дугаар: 211
    2563
    24Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам
    Батлагдсан: 2007-10-10 Дугаар: 365
    3714
    25Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн дүрэм
    Батлагдсан: 2008-07-18 Дугаар: 379
    1881
    26Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх гэрээ
    Батлагдсан: 2010-04-27 Дугаар: 197
    3772
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах