Сайдын тушаал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Сайдын тушаал
    #ГарчигҮзсэн
    1Мэргэжлийн зөвлөл байгуулах, жарам батлах тухай
    Батлагдсан: 2015-12-25 Дугаар: А/520
    386
    2Соёлын биет бус өвийг сурвалжлан олох, судалгаа шинжилгээ хийх журам
    Батлагдсан: 2015-04-30 Дугаар: А/151
    379
    3Наадам, үзлэг зохион байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2015-04-22 Дугаар: А/134
    450
    4Номын сан хооронд ном солилцох үйл ажиллагаанд баримтлах зөвлөмж
    Батлагдсан: 2010-12-09 Дугаар: 550
    1289
    5Зөөврийн номын сан
    Батлагдсан: 2010-03-18 Дугаар: 570
    997
    6Номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулахад баримтлах зөвлөмж
    Батлагдсан: 2009-12-16 Дугаар: 563
    1333
    7Номын сангийн зөвлөл
    Батлагдсан: 2009-12-18 Дугаар: 570
    998
    8Хөдөлмөрийн тухай
    Батлагдсан: 2006-06-09 Дугаар: 213
    914
    9Ерөнхий боловсролын сургуулийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2008-10-21 Дугаар: 30
    5144
    10 Дүрэм, журам шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-11-08 Дугаар: 415
    1829
    11Тушаалын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай
    Батлагдсан: 2007-09-10 Дугаар: 316
    1142
    12МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
    Батлагдсан: 2005-02-08 Дугаар: 31
    2266
    13Олон улсын хэмжээнд зохиогддог урлагийн их наадам, уралдаан, үзэсгэлэн, номын яармагт оролцож амжилт гаргасан уран бүтээлчдэд мөнгөн шагн
    Батлагдсан: 2004-12-15 Дугаар: 73
    1139
    14Мэргэжлийн үнэмлэх олгох зөвлөл, мэргэжлийн үнэмлэх олгох журам
    Батлагдсан: 2000-12-22 Дугаар: 135
    1408
    15Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн сангийн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт
    Батлагдсан: 2007-10-04 Дугаар: 348
    1393
    16Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийг өмчлөгч, эзэмшигчийн хооронд байгуулах гэрээний үлгэрчилсэн загвар
    Батлагдсан: 2007-10-04 Дугаар: 346
    1412
    17Монгол улсын музейн сан хөмрөгийн дүрэм
    Батлагдсан: 2005-11-08 Дугаар: 347
    3560
    18Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санг бүрдүүлэх, уг санд бүртгэх журам
    Батлагдсан: 2005-08-31 Дугаар: 261
    2009
    19Палеонтологийн олдвор, олдворт газрыг хамгаалах, хайгуул, матлага, судалгаа хийх журам
    Батлагдсан: 2004-04-30 Дугаар: 141
    1301
    20Утга соёлын өвийг сурвалжлан олох, судалж шинжлэх журам
    Батлагдсан: 2003-11-11 Дугаар: 375
    1162
    21Олон улсын өсвөрийн шилдэг хөгжимчин, бүжигчин, циркийн жүжигчин шалгаруулах уралдаанд оролцоход санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам
    Батлагдсан: 2001-11-30 Дугаар: 385
    1178
    22Төрийн өмчийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 1999-10-25 Дугаар: 234
    1392
    23Гадаадын байгууллага, иргэдэд кино зураг авах зөвшөөрөл олгох журам
    Батлагдсан: 1999-10-22 Дугаар: 226
    1186
    24Улс, аймгийн музейд үзмэр худалдан авах журам
    Батлагдсан: 1999-10-20 Дугаар: 223
    1401
    25Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар
    Батлагдсан: 1999-03-23 Дугаар: 49
    1339
    26Улс, аймгийн чанартай музейн дүрэм
    Батлагдсан: 1997-12-06 Дугаар: 330
    3263
    27Сумын соёлын төвийн үйлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 1997-04-10 Дугаар: 100
    2717
    28Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм
    Батлагдсан: 2007-12-03 Дугаар: 454
    1511
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах