Сайдын тушаал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
      
   Сайдын тушаал
   #ГарчигҮзсэн
   1Мэргэжлийн зөвлөл байгуулах, жарам батлах тухай
   Батлагдсан: 2015-12-25 Дугаар: А/520
   270
   2Соёлын биет бус өвийг сурвалжлан олох, судалгаа шинжилгээ хийх журам
   Батлагдсан: 2015-04-30 Дугаар: А/151
   281
   3Наадам, үзлэг зохион байгуулах тухай
   Батлагдсан: 2015-04-22 Дугаар: А/134
   364
   4Номын сан хооронд ном солилцох үйл ажиллагаанд баримтлах зөвлөмж
   Батлагдсан: 2010-12-09 Дугаар: 550
   1113
   5Зөөврийн номын сан
   Батлагдсан: 2010-03-18 Дугаар: 570
   887
   6Номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулахад баримтлах зөвлөмж
   Батлагдсан: 2009-12-16 Дугаар: 563
   1165
   7Номын сангийн зөвлөл
   Батлагдсан: 2009-12-18 Дугаар: 570
   879
   8Хөдөлмөрийн тухай
   Батлагдсан: 2006-06-09 Дугаар: 213
   828
   9Ерөнхий боловсролын сургуулийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм
   Батлагдсан: 2008-10-21 Дугаар: 30
   4939
   10 Дүрэм, журам шинэчлэн батлах тухай
   Батлагдсан: 2007-11-08 Дугаар: 415
   1666
   11Тушаалын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай
   Батлагдсан: 2007-09-10 Дугаар: 316
   1045
   12МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
   Батлагдсан: 2005-02-08 Дугаар: 31
   2124
   13Олон улсын хэмжээнд зохиогддог урлагийн их наадам, уралдаан, үзэсгэлэн, номын яармагт оролцож амжилт гаргасан уран бүтээлчдэд мөнгөн шагн
   Батлагдсан: 2004-12-15 Дугаар: 73
   1061
   14Мэргэжлийн үнэмлэх олгох зөвлөл, мэргэжлийн үнэмлэх олгох журам
   Батлагдсан: 2000-12-22 Дугаар: 135
   1251
   15Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн сангийн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн бүртгэлийн маягт
   Батлагдсан: 2007-10-04 Дугаар: 348
   1284
   16Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийг өмчлөгч, эзэмшигчийн хооронд байгуулах гэрээний үлгэрчилсэн загвар
   Батлагдсан: 2007-10-04 Дугаар: 346
   1314
   17Монгол улсын музейн сан хөмрөгийн дүрэм
   Батлагдсан: 2005-11-08 Дугаар: 347
   3340
   18Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санг бүрдүүлэх, уг санд бүртгэх журам
   Батлагдсан: 2005-08-31 Дугаар: 261
   1821
   19Палеонтологийн олдвор, олдворт газрыг хамгаалах, хайгуул, матлага, судалгаа хийх журам
   Батлагдсан: 2004-04-30 Дугаар: 141
   1198
   20Утга соёлын өвийг сурвалжлан олох, судалж шинжлэх журам
   Батлагдсан: 2003-11-11 Дугаар: 375
   1083
   21Олон улсын өсвөрийн шилдэг хөгжимчин, бүжигчин, циркийн жүжигчин шалгаруулах уралдаанд оролцоход санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам
   Батлагдсан: 2001-11-30 Дугаар: 385
   1097
   22Төрийн өмчийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм
   Батлагдсан: 1999-10-25 Дугаар: 234
   1295
   23Гадаадын байгууллага, иргэдэд кино зураг авах зөвшөөрөл олгох журам
   Батлагдсан: 1999-10-22 Дугаар: 226
   1078
   24Улс, аймгийн музейд үзмэр худалдан авах журам
   Батлагдсан: 1999-10-20 Дугаар: 223
   1298
   25Музейн үзмэрийг хадгалж хамгаалах заавар
   Батлагдсан: 1999-03-23 Дугаар: 49
   1256
   26Улс, аймгийн чанартай музейн дүрэм
   Батлагдсан: 1997-12-06 Дугаар: 330
   2926
   27Сумын соёлын төвийн үйлгэрчилсэн дүрэм
   Батлагдсан: 1997-04-10 Дугаар: 100
   2571
   28Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм
   Батлагдсан: 2007-12-03 Дугаар: 454
   1420
   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах