Төрийн албаны салбар зөвлөл : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   Төрийн албаны салбар зөвлөл
   
   Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл

    
   Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

   1) Төрийн нарийн бичгийн дарга, 
   2) Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга,     
   3) Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга, 
   4) Шинжлэх ухааны бодлого зохицуулалтын газрын дарга,
   5) Инноваци, өндөр технологийн газрын дарга, 
   6) Соёлын бодлого зохицуулалтын дарга, 
   7) Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, 
   8) Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, 
   9) Яамны хүний нөөцийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

   Холбоо барих:Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга
   Ш.Булга-Эрдэнэ, 9911-3430, bulgaerdene@yahoo.com

   Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
   Ш.Сарантуяа, 9908-5838, 264531, saraa410@yahoo.com


   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах