Яамны бүтэц, зохион байгуулалт : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   Яамны бүтэц, зохион байгуулалт
   
   БСШУЯ-ны бүтцийн өөрчлөлт - Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол

    

   ТОМРУУЛЖ ХАРАХ

    
   Монгол улсын засгийн газрын
   2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол

   СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР:
   • БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР
   • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР
   • СОЁЛ, УРЛАГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР
   • БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР
   • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
   • БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
   • САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАР
   • ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 
     
   Нийтэлсэн хугацаа: 2016.8.10
   Шинэчлэх хугацаа: ................
   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах