Яамны бүтэц, зохион байгуулалт : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Яамны бүтэц, зохион байгуулалт
    
    БСШУЯ-ны бүтцийн өөрчлөлт - Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол

     

    ТОМРУУЛЖ ХАРАХ

     
    Монгол улсын засгийн газрын
    2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол

    СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР:
    • БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР
    • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР
    • СОЁЛ, УРЛАГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР
    • БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР
    • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
    • БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
    • САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАР
    • ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 
      
    Нийтэлсэн хугацаа: 2016.8.10
    Шинэчлэх хугацаа: ................
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах