Харъяа байгууллагууд : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   Харъяа байгууллагууд
   

   1. Боловсролын салбарын харъяа байгууллагууд - /62/

       - Харъяа байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүд /11/
       - Ерөнхий боловсролын лаборатори сургуулиуд /41/
       - Олон улсын хөтөлбөртэй лаборатори сургууль /3/
              Монгол тэмүүлэл,  Шинэ эхлэл,  Шинэ эрин   
       - Төрийн өмчийн их сургуулиуд /6/
              МУИС, СУИС, ХААИС, ШУТИС, МУБИС, АШУҮИС
       - Төрийн өмчийн коллеж /1/
              Хөгжим бүжгийн коллеж
     
   2. Соёлын салбарын харъяа байгууллагууд /155/

       - Нийслэл дэх соёл, урлагийн байгууллагууд /11/
       - Аймаг, нийслэлийн номын сангууд /23/
       - Аймаг, нийслэлийн мүзей /42/
       - Орон нутгийн театр, чуулга /48/
       - Соёл урлаг, хэвлэл мэдээллийн төрийн болон төрийн бус зарим байгууллагууд  /31/

   3. Шинжлэх ухааны салбарын харъяа байгууллагууд /12/

   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах