БСШУСЯ-нд АТГ-ын Ажлын хэсэг ажиллаж байна : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
    БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
         
      БСШУСЯ-нд АТГ-ын Ажлын хэсэг ажиллаж байна