"Амьдрах ухааны чадвар" чиглүүлэгчийн багц гарын авлага : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    "Амьдрах ухааны чадвар" чиглүүлэгчийн багц гарын авлага
    

    Удиртгал

    Өөртөө итгэх итгэл

    Харилцаа    Холбоо тогтоох

     

    Сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хянах    Бусдыг мэдэрч ойлгох

     

    Шийдвэр гаргах    Стрессийг зохицуулах

     

    Төлөвлөх    Тунгаан бодох

     


    Бэлгийн амьдрал: БЗДХ/ХДХВ-ээс сэргийлэх нь    Жендэрт суурилсан хүчирхийллэс сэргийлэх

     


    Хорт зуршлаас татгалзах

     

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах