2017 оны 1 дүгээр сард ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   2017 оны 1 дүгээр сард ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал
   

   2017 оны 02 сарын 03

            №

   Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

   Өмнөх сарын үлдэгдэл

   Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

   Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

   Судлагдаж байгаа

   ББГ

   ШУТБГ

   СУБГ

   БТСБГ

   БХЗГ

   ТЗУГ

   СЭЗГ

   ХШҮДАГ

    

   399

   17

   382

   39

   5

   12

   -

   243

   8

   6

   4

   82

   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах