2017 оны 1 дүгээр сард ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    2017 оны 1 дүгээр сард ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал
    

             №

    Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

    Өмнөх сарын үлдэгдэл

    Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

    Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

    Судлагдаж байгаа

    ББГ

    ШУТБГ

    СУБГ

    БТСБГ

    БХЗГ

    ТЗУГ

    СЭЗГ

    ХШҮДАГ

     

    399

    17

    382

    39

    5

    12

    -

    243

    8

    6

    4

    82

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах