2017 оны 2 дугаар сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортАвлигатай тэмцэх
      
   2017 оны 2 дугаар сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
   

   2017 оны 03 сарын 03 

   Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

   Өмнөх сарын үлдэгдэл

   Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

   Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

   Судлагдаж байгаа

   ББГ

   ШУТБГ

   СУБГ

   БТСБГ

   БХЗГ

   ТЗУГ

   СЭЗГ

   ХШҮДАГ

    

   262

   47

   215

   39

   1

   9

   -

   152

   14

   4

   2

   41

    

   Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах