2017 оны 2 дугаар сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    2017 оны 2 дугаар сард иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
    

    Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

    Өмнөх сарын үлдэгдэл

    Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

    Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

    Судлагдаж байгаа

    ББГ

    ШУТБГ

    СУБГ

    БТСБГ

    БХЗГ

    ТЗУГ

    СЭЗГ

    ХШҮДАГ

     

    262

    47

    215

    39

    1

    9

    -

    152

    14

    4

    2

    41

     

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах