2017 оны 4 дүгээр сард иргэдээс Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    2017 оны 4 дүгээр сард иргэдээс Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
    

    Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

    Өмнөх сарын үлдэгдэл

    Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

    Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

    Судлагдаж байгаа

    ББГ

    ШУТБГ

    СУБГ

    БТСБГ

    БХЗГ

    ТЗУГ

    СЭЗГ

    ХШҮДАГ

     

    388

    36

    352

    59

    2

    10

    2

    253

    19

    6

    1

    47

    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах