Түгээмэл асуулт, хариулт

Докторын зэрэг хамгаална

Улаанбаатар Эрдэм их сургуулийн докторант Цэнд овогтой Чулуунцэцэгийн “Гадаадын хөрөнгө оруулалт, түүний удирдлага зохицуулалтын асуудал” сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээлийн жинхэнэ хамгаалалт 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ны ...

Докторын зэрэг хамгаална

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Төгсөлтийн дараах сургуулийн докторант Цэнгэнжав овогтой Энхцэцэгийн “Хөдөлмөрийн нөөцийн төвлөрлийг удирдах боломжийн судалгаа /Улаанбаатар бүсийн жишээн дээр/” сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг горилс...

Боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилтээр гадаадад магистрантур, докторантурын хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын хоёр дугаар шатны зар

Боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилтээр гадаадад магистрантур, докторантурын хөтөлбөрт суралцах иргэдийн сонгон шалгаруулалт 2020 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр явагдана. Ярилцлагад орохоор эхний шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийн мэдээл...

Дэлхийн шилдэг их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын хоёр дугаар шатны зар

Дэлхийн шилдэг их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцах сонгон шалгаруулалтын ярилцлага 2020 оны 07 дугаар сарын 28-29–ний өдрүүдэд явагдана. Ярилцлагад орохоор эхний шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийн мэдээлэл 2020 оны 07 дугаар сарын ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Чоёндиваагын Сайнтөр "Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, хэрэгжүүлэх арга зам" сэдвээр докторын зэрэг хамгаална.Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөв...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА.

"Ач" АУИС-ийн докторант Болд овогтой Үен нь “Ухархайн эмгэгүүдийн мэс заслын эмчилгээг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт бүтээлээр нүд судлалын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2020 оны 07 са...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Хү Юүй Рунг (HU YU RONG) нь анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Тархины шигдээс, реперфузийн эмгэг загварын үед эрдэнэ үрлийн үзүүлэх механизмын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Нобуёши Күме (NOBUYOSHI KUME) нь анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Шуу ясны доод үзүүр хэсгийн хугарлыг уламжлалт бариа заслын аргаар эмчлэх нь” сэдэвт бүтээлээр анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг х...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Урнаа (WU RI NA) анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Идээ ундааны жинхэнэ товч” бүтээлийн сурвалжийн хийгээд ургамлын нэршлийн оноолтын судалгаа” сэдэвт бүтээлээрээ анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн докторант Б.Баярсайхан нь “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийг эдийн засгийн түншлэлээр дэмжих нь” сэдвээр Төрийн удирдлагын доктор /Ph.D./-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамга...

.