Policy and plans

БСШУС-ЫН САЛБАРЫН ШАГНАЛЫН ШИНЭЧЛЭГДСЭН ЖУРАМ

"Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын албан хаагчид шагнал олгох журам”-ыг БСШУС-ын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/828 тушаалаар шинэчлэн баталлаа. ЭНД ДАРЖ журмын хавсралтуудыг татаж аваарай.

Салбарын бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүд уялдаатай, судалгаатай байхад анхаарч байна

“Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 2020-2045” болон “Салбарт 2020-2025 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө” боловсруулах дэд ажлын хэсгийн хурал боллоо. Хурлыг БСШУС-ын яамны...

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН 2007-2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН 2007-2020 онд хөгжүүлэх МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ бүрэн эхийг доорх холбоосоос татаж авна уу 1. Мастер төлөвлөгөө/Монгол хувилбар/ 2. Master plan/English version/

ҮНДСЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ2008 оны 01 сарын 31 өдөр Дугаар12 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот“Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтодсуурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого"батлахтухайМонгол Улс...

2008 - 2015 ОН

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛЫГ 2006-2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монголын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөөний бүрэн эхийг доорхи холбоосоос татаж авна ууТөлөвлөгөөний линк устсан байна 1.Мастер төлөвлөгөө (Bytes)/Монгол хувилбар/ 2.Master plan (Bytes)/English version/

2012 оны 09 сарын 18 өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ 2012 оны 09 сарын 18 өдөр Дугаар 37 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засгийн газрын2012-2016 оныүйл ажиллагааныхөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Ү...

1 to 10 from 25

.