ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨЛ

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2015 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/ Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр: Г.Энх-Амгалан Утас: 260723 E-mail: enkhamgalan@mecs.gov.mn

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Бараа худалдан авах төлөвлөгөөАжил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөСурах бичиг хэвлэн нийлүүлэгч шалгаруулах тендерийн төлөвлөгөө

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2013 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ №Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадалТөсөвт өртөг (сая.төг)Тухай онд санхүүжих (сая.төг)Эрх шилжүүлэх ...

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2012 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ д/дТөсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршилЭхлэх, дуусах хугацааТөсөвт өртөгХудалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журамХудалдан авах ажиллагаанд мөрдө...

    • «
    • 1
    • »

1 to 7 from 7

.