Шинжлэх ухаан технологи

Шинжлэх ухаан, технологи ба “Дөрөв дэх засаглал”-ынхан сургалт-хэлэлцүүлэг хийлээ

Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас санаачлан “Шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийг сэтгүүл зүйгээр дамжуулан олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх” сургалт, хэлэлцүүлгийг сэтгүүлчдийн дунд өнөөдөр /2019.05.16/ зохион байгууллаа. Нийгэм, эди...

    • «
    • 1
    • »

1 to 1 from 1

.