ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАР

Инновацийн бүтээгдэхүүн

Инновацийн бүтээгдэхүүн

Шилдэг бүтээл

Шилдэг бүтээл

Үндэсний инновацийн шагналт бүтээл

Үндэсний инновацийн шагналт бүтээл

Эрдэмтдийн үг

Эрдэмтдийн үг

Шинжлэх ухаанч эрдэмтэн

Шинжлэх ухаанч эрдэмтэн

Мэдлэг Инноваци Баялаг нэвтрүүлэг

Мэдлэг Инноваци Баялаг нэвтрүүлэг

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль

Энэ хуулийн зорилт нь шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, уг үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилтийн эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.https://www.legalinfo....

Инновацийн тухай хууль

Энэ хуулийн зорилт нь инновацийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт, төрийн дэмжлэг, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулан эзэмших, ашиглах, эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулаха...

Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам

Энэхүү журмын зорилго нь эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах, бүртгүүлэх үндсэн зарчмыг тогтоох, түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.https://www.legalinfo.mn/annex...

Инновацийн төсөл бүртгэх журам

Энэ журмаар инновацийн төслийг хүлээн авах, үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах, мэдээллийн санд бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.https://www.legalinfo.mn/annex...

1 to 10 from 40

.