ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ХААИС-ийн Инженер технологийн сургуулийн докторант Жанцанпүрэвийн Эрдэнэдалай “Жижиг үрт тосны ургамал тариалах үрлүүрийн үрлэх аппаратын хийцийн параметрийг үндэслэх” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуул...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ХААИС-ийн Инженер технологийн сургуулийн докторант Доржсүрэнгийн Түвшинжаргал “Таримлын үр бүрэх төхөөрөмжийн технологийн үзүүлэлтүүдийг оновчлох нь” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал...

Докторын зэрэг хамгаална

ДХИС-ийн докторант З.Дашдаваа хууль зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15:00 цагаас ДХИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн "Соёмбот" танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ДХИС-ийн ...

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Авирмэдийн Түмэнбаяр “Нүүрсний хийжүүлэлтийн процессын параметрийн оновчтой утгыг тодорхойлох” сэдэвт бүтээлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал20...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн ХСЭС-ийн докторант Нямсүрэн овогтой Хосбаяр “A Study on Semantic and Pragmatic Features of English Euphemisms (in case of “New York Times” and “Washington Post” daily press)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуул...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Пүрэв овогтой Оюун-Эрдэнэ “Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг судалсан нь (“Монгол Өмгөөлөгч” хууль зүйн фирмийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 о...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ШУС-ийн докторант Норов овогтой ТЭГШБАЯР “Монгол орны ундны усан дахь ураны судалгаа” сэдэвт бүтээлээр физикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал МУИС-ийн Дугуй тэнхимд 2020-01-27-ны өдөр 12:00 цагт болно.

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Биологийн тэнхимийн докторант Г. Эрдэнэбаясгалан “Биотопын үнэлгээнд тулгуурлан байгаль орчны хохирол тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторы...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Дамбасанжаа овогтой Цолмонтуяа “Өсвөр насны хүүхдийн хөгжлийг хүрээлэн буй орчны нөлөөлөлтэй нь холбон судалсан нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 01-р сарын 30...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Han Xinghua “Research on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises of Inner Mongolia Autonomous Region” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 01-р сарын 30...

.