ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн Орчны эрүүл мэндийн тэнхимийн докторант Мандах овогтой Ундрам “Хүүхдийн илүүдэл жин, таргалалт ба чихэрлэг ундааны хэрэглээ” сэдэвт бүтээлээр Анагаах ухааны чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална....

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Нийгмийн Ухааны Сургуулийн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн докторант Мөнхөөгийн Наранчимэг “Монголын нууц товчоо-Нийтлэлийн дурсгал болох нь” сэдэвт бүтээлээр доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах Зөвлөл...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Сэтгүүл зүйн тэнхимийн докторант Чулуунбаатарын Энхбат “Монгол сонины эдийн засгийн мэдээллийн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 201...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Сагынтаева Жулдыз “Казахстан улсын дунд сургуулийн суралцагчдад харилцааны чадвар төлөвшүүлэх сурган хүмүүжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Азимхан Ардах “Казахстан улсын төрөөс жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үзүүлсэн дэмжлэгийг судалсан нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 11-...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Алтангэрэл овогтой Мөнх-Эрдэнэ “Сансрын олон эх сурвалжийн мэдээгээр ойн мэдээллийн санг баяжуулах арга зүйн асуудалд” сэдвээр Газарзүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамга...

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС, Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургуулийн докторант Лхагвадорж овогтой Гүнжаргалын “Бизнесийг орлогын хандлагаар үнэлэхэд өсөлтийн хувийг тооцох арга зүйн судалгаа” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуу...

Докторын зэрэг хамгаална

Олон Улсын Улаанбаатрын Их Сургууль, Төгсөлтийн Дараахь Сургуулийн докторант Батбаяр овогтой Найрамдалын “Монгол хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх маркетингийн хүчин зүйлсийн судалгаа” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын доктор (Ph...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Бямбаа овогтой Баяр-Эрдэнийн "Таримлын ургац болон хүрэн хөрсний зарим шинж чанарт ионжуулсан усны нөлөө" сэдэвт бүтээлээр хөдөө аж ахуйн ухааны докторын зэрэг хамгаалах хурал 2019.10.25 нд ХААИС-ийн захиргаа 2-р байр, 102 тоот танхимд б...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн Цахилгааны инженерийн салбарын докторант Ш.Төрбатын "Тээрмийн их чадлын синхрон хөдөлгүүрийн сүлжээний тэжээлийн горимоос давтамж хувиргагчийн удирдлагын горимд шилжих математик аргачлал боловсруулах" сэдвээр Техникийн ухааны д...

.