ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант Г.Бямбажав “Боловсролын удирдлагын цогц чадамж, Манлайллын хэв шинж, Суралцагч байгууллагын харилцан хамаарлын төлөв байдлын судалгаа” сэдвээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-нд докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалт МУБИС-ийн А байрны 205 тоотод болно.     

.