ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант Б.Нармандах "Ирээдүйн биеийн тамирын багшийн спортын дасгалын техник гүйэцтгэх чадварын хөгжлийг дэмжих арга зүйн хувилбар" сэдвээр докторын (PhD)зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 11 дүгээр сарын 22- ны 14:00 цагт МУБИС-ийн А байрны 205 тоотод болно. 

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН АЖИЛ ХАМГААЛУУЛАХ ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ 

.