ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага Хүмүүнлгийн сургуулийн докторант Балдандорж оогтой Бүрэнжаргал "Ажиллагчдын орлогын тогтолцоог шинэчлэх боломжийн судалгаа /"Хөнгөн үйлдвэрийн жишээн дээр/ сэдвээр доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 15:00 цагт Удирдлагын академийн төв байрны 208 тоот өрөөнд болно. 

Докторын зэрэг горилж буй ажилтай Удирдлагын академи болон ШУТИС-ийн Төв номын санд танилцах боломжтой. 

МЕНЕЖМЕНТИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ 

.