Санхүү, эдийн засгийн газар

Санхүү, эдийн засгийн газрын үйл ажиллагааны гол зорилт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын төсвийн жил бүрийн төлөвлөлтийг оновчтой боловсруулах, хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх, салбарын харьяа байгууллагын төсвийг нэгтгэн боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах,

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн сар, улирлын болон хөтөлбөр, арга хэмжээний хуваарилалт хийх, захиран зарцуулах, тайлагнах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, зохицуулалтаар хангах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, төсвийг ил тод мэдээлэх;

Гадаад төсөл, хөтөлбөрийн төсвийн нэгдсэн төлөвлөлт, зохицуулалтыг хангах, төрийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх.


Санхүү, эдийн засгийн газрын дарга
С.Нансалмаа


Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Дарга

С.Нансалмаа

413

323284

nansalmaa@mecs.gov.mn

2

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцын санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Х.Ганцэцэг

402

260657

gantsetseg@mecs.gov.mn

3

Төсвийн нэгтгэл, төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах шинжээч

Ж.Отгонбат

403

263495

otgonbat@mecs.gov.mn

4

Салбарын хөтөлбөр, арга хэмжээ болон сургуулийн өмнөх боловсролын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Балжинням

403

263495

baljinnyam.m@mecs.gov.mn

5

Соёл урлаг, биеийн тамир спортын салбар, тусгай сангийн төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Дэлгэрмөрөн

403

263495

delgermurun@mecs.gov.mn

6

Гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн болон боловсролын удирдлагын байгууллагын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

М.Энхээ

106

266131

enkhee@mecs.gov.mn

8

Ерөнхий боловсролын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Эрдэнэсүрэн

106

266131

erdenesuren@mecs.gov.mn

9

Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын салбар, тусгай сангийн төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Билэг-Өрнөх

109а

260729

bilegurnukh@mecs.gov.mn

9

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, ерөнхий баталгаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

А.Отгонсүрэн

109а

260729

otgonsuren.a@mecs.gov.mn

10

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Үзмээ

109б

260729

uzmee@mecs.gov.mn

11

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Р.Алтантуяа

109б

260729

altantuya.r@mecs.gov.mn

.