ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Ч.Ганцэцэг

405

260721

gantsetsegch@mecs.gov.mn

2

Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалтын агуулга, хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Гэрэлтуяа

417

266282

gereltuya@mecs.gov.mn

3

Сургалтын орчин,  сурах бичиг, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Амаржаргал

417

266282

amarjargal@mecs.gov.mn

.