Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтэс

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

О.Дүнжиннамдаг

407

260722

dunjinnamdag@mecs.gov.mn

2

Боловсролын салбарын статистик, мэдээллийн сан, дүн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

Б.Дэмэддорж

521

263600

demeddorj@mecs.gov.mn

3

Соёл, шинжлэх ухаан, биеийн тамир, спортын салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Анхзаяа

521

263600

ankhzaya@mecs.gov.mn

4

Салбарын мэдээлэл, технологийн бодлого, зохицуулалт, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Мөнхсанчир

521

263600

munkhsanchir@mecs.gov.mn

5

Яамны дотоод сүлжээ хариуцсан гэрээт ажилтан

Х.Тарвачамба

521

263600

taravchamba@mecs.gov.mn

.