СУРАЛЦАГЧИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Т.Түмэнжаргал

518

323224

tumenjargal@mecs.gov.mn

2

Сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний бодлого, стандарт, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Дуламханд

519

315403

dulamkhand@mecs.gov.mn

3

Цэцэрлэгийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний бодлого, стандарт,  хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

4

Сургууль, цэцэрлэгийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний орчин, аюулгүй байдал, тоног төхөөрөмжийн хангалт хариуцсан мэргэжилтэн

 

.