ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Чоёндиваагын Сайнтөр "Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, хэрэгжүүлэх арга зам" сэдвээр докторын зэрэг хамгаална. 

Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 14:00 цагт их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн "Соёмбот" танхимд болно. 

Диссертац, түүний хураангуйтай Дотоод хэргийн их сургуулийн төв номын санд танилцах боломжтой.

.