Докторын зэрэг хамгаална

Улаанбаатар Эрдэм их сургуулийн докторант Цэнд овогтой Чулуунцэцэгийн “Гадаадын хөрөнгө оруулалт, түүний удирдлага зохицуулалтын асуудал” сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээлийн жинхэнэ хамгаалалт 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдрийн 13.00 цагт Улаанбаатар Эрдэм их сургуулийн 401 тоот Эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.

.