Инновацийн хэлтэс

Инновацийн хэлтсийн үйл ажиллагааны гол зорилт

Өндөр технологи, инновацийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм, болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, инновацийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, зөвлөгөө бүх талын дэмжлэг үзүүлэх.
Инновацийн хэлтсийн дарга
Д.Одгэрэл


Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Дарга

Д.Одгэрэл

414

260387

odgerel@mecs.gov.mn

2

Инновац, оюуны өмчийн бодлогын зохицуулалт, хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан шинжээч

Ц.Намчинсүрэн

501

263181

namchinsuren@mecs.gov.mn

3

Шинжлэх ухааны парк, инновацийн дэд бүтцийн асуудал  хариуцсан  мэргэжилтэн

Б.Пүрэвдорж

118

263180

purevdorj@mecs.gov.mn

4

Инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, шинжлэх ухааны түгээн дэлгэрүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Гульфира

118

263180

gulfira@mecs.gov.mn

.