Сайдын тушаал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпортШилэн данс
   Авлигатай тэмцэх
       
    Сайдын тушаал
    #ГарчигҮзсэн
    1Зөвлөмж, чиглэл өгөх тухай
    Батлагдсан: 2017-02-08 Дугаар: 1A/1079
    969
    2Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай
    Батлагдсан: 2017-01-17 Дугаар: A/14, A/18, A/19, A/26
    490
    3Ерөнхий шалгалтын үндэсний хэмжээний босго оноо тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2016-03-16 Дугаар: А/86
    3557
    4Элсэгчдийн тоог батлах тухай
    Батлагдсан: 2015-06-05 Дугаар: А/210
    5236
    5Журам, маягт, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай /Шагналын журам/
    Батлагдсан: 2015-01-20 Дугаар: А20
    14872
    6Хууль хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Шилэн данс/
    Батлагдсан: 2015-01-05 Дугаар: А/01
    1998
    7Тушаалын хавсралтыг өөрчлөн батлах тухай
    Батлагдсан: 2015-01-05 Дугаар: А/02
    5041
    8Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2014-06-04 Дугаар: A245
    1612
    9Жагсаалт батлах тухай /Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгсэл/
    Батлагдсан: 2013-07-01 Дугаар: 266
    3532
    10Чиглэл батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-04-10 Дугаар: А110
    1986
    11Чиглэл батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-03-24 Дугаар: А112
    2962
    12Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /СӨБ-ийн багшид багшлах эрх, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт/
    Батлагдсан: 2014-02-28 Дугаар: А52
    2864
    13Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2010-02-04 Дугаар: А45
    1683
    14Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-04-11 Дугаар: А/140
    4240
    15Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2014-06-10 Дугаар: А/255
    1402
    16Магистр, докторын мэргэжлийн чиглэл, индекс, журам батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2014-07-12 Дугаар: А370
    8515
    17Гамшгаас хамгаалах сургалтын тухай
    Батлагдсан: 2014-09-08 Дугаар: А/358
    2246
    18Сургалтын төлөвлөгөө, цөм хөтөлбөр, багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-06-03 Дугаар: 240
    26536
    19Хичээлийн жилийн бүтэц батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-12-10 Дугаар: А/445
    7576
    20Хичээлийн жагсаалт батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-06-27 Дугаар: А/285
    5126
    21Загвар батлах тухай /Дээд боловсролын байгууллагад сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар/
    Батлагдсан: 2014-06-30 Дугаар: А/289
    3219
    22Гэрээний загвар шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-04-28 Дугаар: 93
    2824
    23Элсэлтийн чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2014-04-14 Дугаар: А/143
    3850
    24Нийтлэг шаардлага батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-04-28 Дугаар: А/174
    9247
    25Тушаалд нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2014-03-07 Дугаар: А/60
    3183
    26Чиглэл батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-14 Дугаар: 299
    4937
    27Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-03-13 Дугаар: a78
    9151
    28Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2008-11-19 Дугаар: 86
    3266
    29Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2008-02-14 Дугаар: 56/64
    2126
    30Тусгай зөвшөөрөл олгох арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2013-05-20 Дугаар: 181
    2900
    31Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2002-08-08 Дугаар: 230
    2129
    321-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай
    Батлагдсан: 2005-09-14 Дугаар: 225/296
    1834
    33Итгэлцүүр батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-08-31 Дугаар: 306/237
    1091
    34Үнэлгээний үзүүлэлт батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-12-04 Дугаар: 463
    1494
    35Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм
    Батлагдсан: 2007-12-03 Дугаар: 454
    931
    36Шинжлэх ухааны Академийн гишүүнд олгох нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2009-12-22 Дугаар: 577/294
    821
    37Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай
    Батлагдсан: 2011-08-30 Дугаар: 314
    1966
    38Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийг зохиох, түгээх журам
    Батлагдсан: 2009-04-16 Дугаар: 131
    1274
    39Ерөнхий боловсролын сургуулийн Үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2007-09-24 Дугаар: 336/247
    1763
    40Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2005-12-16 Дугаар: 405
    4757
    41Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах журам
    Батлагдсан: 2012-11-20 Дугаар: 131
    2107
    42Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2009-07-10 Дугаар: 301
    1989
    43Журам шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-15 Дугаар: А/305
    5759
    44Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтын тухай
    Батлагдсан: 2013-12-11 Дугаар: А/448
    2422
    45Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам
    Батлагдсан: 2013-08-09 Дугаар: А/287
    5225
    46Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам
    Батлагдсан: 2013-08-13 Дугаар: А/293
    7587
    47Бодлого батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-28 Дугаар: А/327
    2939
    48Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2013-05-24 Дугаар: 191
    2109
    49Боловсролын салбарт мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-09-20 Дугаар: А24
    1253
    50Журам шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-19 Дугаар: А/315
    6146
    51Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-16 Дугаар: A/309
    6970
    52Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-16 Дугаар: А/311
    13176
    53Чиглэл, дүрэм, бүтэц, ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-06-19 Дугаар: А/242
    3683
    54Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутан сонгон шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2013-08-19 Дугаар: а/316
    28013
    55Журам шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-03-18 Дугаар: А/79
    3375
    56Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай 2013-2014
    Батлагдсан: 2013-02-01 Дугаар: А/38
    12351
    57Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2013-02-25 Дугаар: А/61
    2609
    58Түр журам батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-02-22 Дугаар: А/58
    4797
    59Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2013-02-15 Дугаар: А/57
    1832
    60Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх арга зүй, аргачлал
    Батлагдсан: 2013-01-17 Дугаар: А/23
    6078
    61Багшийн хөгжил хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-11-22 Дугаар: А/136
    5943
    62Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах тухай
    Батлагдсан: 2012-10-26 Дугаар: А/92
    2660
    63Сурагчдын улирлын амралтын хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2012-10-26 Дугаар: А/94
    2652
    64Ном унших арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тухай
    Батлагдсан: 2012-10-08 Дугаар: А/51
    9831
    65Хүүхдийн авьяасыг нээж, хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2012-10-08 Дугаар: А/52
    15238
    66ЕБС-ийн хичээлийн жилийн бүтэц батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-12-11 Дугаар: А/175
    1899
    67"Багшийн хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-11-22 Дугаар: А/136
    2545
    68"Багшийн хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 0000-00-00 Дугаар:
    1780
    69Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай 1 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2012-06-05 Дугаар: А/303
    2522
    70Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-01-02 Дугаар: 01
    3130
    71Ерөнхий боловсролын сургуулийн шатрын спортын анхан, дунд, гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтын хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2011-11-24 Дугаар: 471
    4372
    72 Болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-11-27 Дугаар: 440
    4592
    73Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2011-07-08 Дугаар: 262
    2729
    74Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2008-05-01 Дугаар: 179
    2836
    75 Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2010-05-27 Дугаар: 244
    2778
    76Албан бус боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого, үлгэрчилсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, дүрэм батлах тухай
    Батлагдсан: 2010-12-10 Дугаар: 556
    4227
    77Сургалтын хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2011-07-20 Дугаар: 279
    9474
    78Загварт өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2011-04-05 Дугаар: 103
    1869
    79Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж, дүгнэх журамд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2011-04-08 Дугаар: 118
    3828
    80Ерөнхий боловсролын сургуульд Багшийн хөгжлийн танхим ажиллуулах зөвлөмж
    Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 114
    3417
    81Бодлого, төлөвлөгөө, бүтэц батлах тухай
    Батлагдсан: 2006-06-16 Дугаар: 236
    12027
    822010-2011 оны хичээлийн жилийн төгсөх шалгалтын журам
    Батлагдсан: 2010-12-25 Дугаар: 49
    3037
    83Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам
    Батлагдсан: 2011-01-13 Дугаар: 09
    4062
    84Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам
    Батлагдсан: 2011-01-26 Дугаар: 31
    1620
    85Сурагчдын нэгдүгээр улирлын амралтын хугацааны тухай
    Батлагдсан: 2010-10-05 Дугаар: 438
    1283
    86Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай 2010-2011 хичээлийн жил
    Батлагдсан: 2010-05-29 Дугаар: 247
    1500
    87Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2010-05-20 Дугаар: 235
    13509
    88Хөтөлбөр батлах, бүтэц, орон тооны дээд хязгаар тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2009-09-17 Дугаар: 381
    1858
    89Мэргэжлийн чиглэл тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2008-09-09 Дугаар: 462
    3808
    90 Зөвлөлийн гишүүдийг батлах, мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2009-12-00 Дугаар: 545
    1955
    91Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам” нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2010-11-04 Дугаар: 492
    2760
    92Ерөнхий боловсролын сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2010-10-25 Дугаар: 471
    12350
    93Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх журам, заавар, загвар батлах
    Батлагдсан: 2010-08-06 Дугаар: 361
    10897
    94Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага
    Батлагдсан: 2010-08-13 Дугаар: 353
    7687
    95Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичийн загвар батлах тухай
    Батлагдсан: 2010-06-29 Дугаар: 314
    6389
    96Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай
    Батлагдсан: 2009-05-01 Дугаар: 183
    1503
    97Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш, ажилтанд кредит олгох төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2009-05-01 Дугаар: 179
    2015
    98Боловсролын зайны сургалтын үндэсний төвийн байр, тоног төхөөрөмжийг ашиглах журам
    Батлагдсан: 2009-03-13 Дугаар: 85
    1966
    99Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай
    Батлагдсан: 2009-04-24 Дугаар: 152
    4424
    100Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтүүд
    Батлагдсан: 2008-12-24 Дугаар: 156
    1476
    101Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам
    Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 112
    3413
    102Улсын тэргүүний цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 111
    5167
    103Хүүхдийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм
    Батлагдсан: 2008-11-13 Дугаар: 68
    16294
    104Мэргэжил дээшлүүлэх журам батлах тухай
    Батлагдсан: 2008-11-13 Дугаар: 72
    5146
    105Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 483
    2273
    106Бага, дунд боловсролын салбарт 2015 он хүртэлх хугацаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх үндсэн чиглэл
    Батлагдсан: 2006-12-19 Дугаар: 450
    3889
    107Ерөнхий боловсролын сургуулийн компьютерийн танхимд тавих үлгэрчилсэн шаардлага
    Батлагдсан: 2006-11-21 Дугаар: 413
    4040
    108Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг төлөвлөх, үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл
    Батлагдсан: 2009-12-14 Дугаар: 561
    5619
    109Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага /МСҮТ, шаталсан сургалтын коллеж/-д суралцагч элсүүлэх журам
    Батлагдсан: 2006-05-23 Дугаар: 189
    2785
    110Журамд нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2004-03-19 Дугаар: 69
    1420
    111Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2004-03-15 Дугаар: 66
    1356
    112Сургалтын төлбөрийн зээлээр дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төгсөгчийн диплом олгох журам
    Батлагдсан: 2004-02-17 Дугаар: 39
    2552
    113Эрдэм шинжилгээний ажилтныг өндөр хөгжилтэй орны их сургуулийн докторантурт суралцуулах журам
    Батлагдсан: 2002-12-23 Дугаар: 380
    1656
    114Техникийн боловсрол, мэргэжлийн сургалтын баримт бичиг боловсууралх үлгэрчилсэн журам
    Батлагдсан: 2000-07-10 Дугаар: 160
    6420
    115Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага
    Батлагдсан: 1999-04-02 Дугаар: 65
    3576
    116Боловсролын байгууллагад гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжүүлсэн сургалт зохион байгуулах журам
    Батлагдсан: 1999-06-22 Дугаар: 130
    3220
    117Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөр олгох, хугацааг сунгах, цуцлах ажлыг хянан шийдвэрлэхэд баримтлах заавар
    Батлагдсан: 2008-10-10 Дугаар: 15
    24672
    118Загварт нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2008-04-04 Дугаар: 160
    1491
    119Ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжлийн сургалт- үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2003-12-31 Дугаар: 451
    1717
    120Эчнээ сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2006-12-21 Дугаар: 456
    2227
    121Уралдааны болзол батлах тухай
    Батлагдсан: 2005-09-30 Дугаар: 301
    1513
    122Суралцагчийн дүрэмт хувцасны тухай
    Батлагдсан: 2005-05-20 Дугаар: 163
    1927
    123Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам
    Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 113
    1862
    124Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх тухай
    Батлагдсан: 2005-05-12 Дугаар: 148
    1112
    125Кадастрын зураглал хийлгэх, мэдээллийн сан байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2005-05-10 Дугаар: 147
    1471
    126Төрийн бус өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал
    Батлагдсан: 2004-07-20 Дугаар: 238
    3466
    127Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2004-04-16 Дугаар: 107
    1400
    128Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм
    Батлагдсан: 2004-01-15 Дугаар: 12
    1429
    129 Тушаал хүчингүй болгох тухай
    Батлагдсан: 2009-05-07 Дугаар: 187
    1612
    130Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийг аттестатчилах журам
    Батлагдсан: 2003-12-31 Дугаар: 450
    3237
    131Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон үзүүлэлтүүд
    Батлагдсан: 2003-10-01 Дугаар: 321
    6100
    132Гадаад орны их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, багш ажиллуулах журам
    Батлагдсан: 2003-08-08 Дугаар: 261
    1427
    133Их сургууль, дээд сургуулийн харьяа сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2003-05-27 Дугаар: 184
    1599
    134Гэгээрлийн төвийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2003-05-19 Дугаар: 169
    2706
    135Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам
    Батлагдсан: 2003-05-09 Дугаар: 158
    5009
    136Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаалын орон тоонд тавих нийтлэг шаардлага
    Батлагдсан: 2003-05-01 Дугаар: 139
    3384
    137Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газрын үлгэрчилсэн журам
    Батлагдсан: 2003-03-21 Дугаар: 82
    2611
    138Гадаад хэлээр сургалт явуулдаг цэцэрлэг, бага сургуульд монгол хэлээр эзэмшвэл зохих дуу, шүлэг, ардын аман зохиолын жагсаалт
    Батлагдсан: 2003-03-21 Дугаар: 81
    10352
    139Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах нийтлэг журам
    Батлагдсан: 2003-03-10 Дугаар: 64
    5654
    140Ерөнхий боловсролын сургуульд гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам
    Батлагдсан: 2002-11-19 Дугаар: 333
    4497
    141Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдах ажилтнуудыг Улсын багшийн их сургуулийн магистрантурт хөнгөлөлттэй нөхцлөөр суралцуулах журам
    Батлагдсан: 2001-09-18 Дугаар: 300
    1424
    142Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам
    Батлагдсан: 2001-04-09 Дугаар: 113
    1889
    143Техникийн болон мэргэжлийн сургуульд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам
    Батлагдсан: 1999-11-11 Дугаар: 246
    1814
    144Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас бүх шатны сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгт өгсөн хандив, хуримтлалыг хүлээн авах, зарцуулах журам
    Батлагдсан: 1999-11-10 Дугаар: 244
    2105
    145Туршилт явуулахыг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2006-12-14 Дугаар: 445
    1099
    146Их сургууль, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2002-10-07 Дугаар: 283
    1884
    147Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах түр журам
    Батлагдсан: 2008-02-13 Дугаар: 55
    2780
    148Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2008-02-07 Дугаар: 54
    1937
    149Сургалтын эчнээ, оройн хэлбэр, зайны сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2008-02-07 Дугаар: 53
    1839
    150Тушаал хүчингүй болгох тухай
    Батлагдсан: 2008-01-21 Дугаар: 25
    1619
    151Архидан согтуурахтай тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2008-01-11 Дугаар: 17
    2657
    152Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах түр журам
    Батлагдсан: 2008-01-08 Дугаар: 5
    1882
    153Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2007-11-06 Дугаар: 401
    2226
    154Журам хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарим зохицуулалтын тухай
    Батлагдсан: 2007-10-25 Дугаар: 380
    1202
    155Докторантурын хороо байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2007-10-12 Дугаар: 369
    1607
    156Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам
    Батлагдсан: 2007-10-09 Дугаар: 362
    1888
    157Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-10-05 Дугаар: 351
    56578
    158Туршилт явуулах тухай
    Батлагдсан: 2007-08-20 Дугаар: 297
    3261
    159Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөний хувилбарыг батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-08-20 Дугаар: 296
    4737
    160Загвар анги байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2007-06-25 Дугаар: 243
    3994
    161Журам батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2007-06-07 Дугаар: 188
    1246
    162Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам
    Батлагдсан: 2007-06-07 Дугаар: 187
    5417
    163Мэдээллийн технологийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2007-06-05 Дугаар: 183
    1798
    164БСШУЯ-ны харьяа, улсын хэмжээнд үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын ажлын байрны тодорхойлолт
    Батлагдсан: 2007-05-31 Дугаар: 179
    3734
    165Ерөнхий боловсролын сургуулийг 11 жилийн тогтолцоонд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан суурь болон бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд олгох болов
    Батлагдсан: 2007-04-19 Дугаар: 125
    1652
    166Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2007-04-16 Дугаар: 120
    1172
    167Элсэлтийн хяналтын тооны тухай
    Батлагдсан: 2007-03-28 Дугаар: 90
    1735
    168Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн салбар, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр нээхэд тавигдах шаардлагын тухай
    Батлагдсан: 2007-03-27 Дугаар: 88
    2056
    169Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм
    Батлагдсан: 2007-02-12 Дугаар: 41
    13173
    170Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого
    Батлагдсан: 2007-12-20 Дугаар: 20
    6468
    171Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтл
    Батлагдсан: 2007-12-20 Дугаар: 17
    12753
    172Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын шагналын журам
    Батлагдсан: 2010-10-13 Дугаар: 451
    22554
    173Их, дээд сургууль, коллежийн багшийн мэргэжлийн ёс зүйн ерөнхий дүрэм
    Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 482
    8284
    174Дээд боловсролын диплом олгох журам
    Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 480
    7801
    175Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам
    Батлагдсан: 2010-01-26 Дугаар: 26
    7149
    176Гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2007-12-17 Дугаар: 11
    31258
    177Гадаадад суралцах оюутныг сонгон шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2006-12-01 Дугаар: 433
    14720
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах